Regulamin

  1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym www.petscope.org jest Michał Chojnowski, ul. Sikorskiego 12, 34-600 Limanowa, Polska prowadzący nieformalną grupę tworzącą portal.
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania ze strony internetowej www.petscope.org zwanej dalej „Stroną internetową".
  3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
  4. Strona internetowa ma charakter informacyjny oraz edukacyjny.
  5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
  6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.
In order for website to run correctly we use cookies. This allows us to use marketing and analytic tools. Click “accept” if you agree with our cookie policy .